Cấu Hình Scan To PC, Scan to Address Book Máy Photocopy Ricoh MP 5000 / MP 4000

Các model máy photocopy Ricoh có thể áp dụng hướng dẫn bên dưới:

  • Máy photocopy Ricoh MP C2000 / MP C2500 / MP C3000
  • Máy photocopy Ricoh MP C3500 / MP C4500
  • Máy photocopy Ricoh MP C6000 / MP C7500
  • Máy photocopy Ricoh MP 2550 / MP 3550
  • Máy photocopy Ricoh MP 4000 / MP 5000

Để thực hiện Scan to PC hay Scan to Address Book thành công, bạn phải tạo một thư mục được chia sẻ và phân quyền đầy đủ trên máy tính cần Scan tới. Ổ cứng định dạng NTFS hay FAT32 đều được, khuyến khích sử dụng NTFS để bảo mật hơn.

Tính năng Scan to PC hay Scan to Address Book hoạt động tốt nhất khi gửi về địa chỉ IP máy tính, do đó bạn cần phải thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy tính cần Scan tới. Bạn có thể sử dụng tên máy tính nhưng hãy chắc chắn là không có máy tính nào trùng tên trong hệ thống mạng nội bộ của bạn. Tính năng Scan to PC hay Scan to Address Book cần thông tin đăng nhập của người dùng (nên tạo 1 user mới và đặt password đơn giản), khi bạn thay đổi mật khẩu user này thì bạn cũng phải thay đổi mật khẩu cho khớp trên máy photocopy Ricoh.

Bài hướng dẫn này sử dụng user “Everyone”, bất cứ máy tính Windows nào cũng có sẵn.

*Các phần chính:

Chọn 1 trong 2 cách cấu hình Scan to PC bên dưới.

  1. Cấu hình thư mục chia sẻ (shared folder) trên máy tính
  2. Cấu hình Scan to PC hay Scan to Address Book trực tiếp trên máy Photocopy Ricoh
  3. Cấu hình Scan to PC hay Scan to Address Book thông qua trình duyệt web (khuyến nghị nên làm cách này)

Cấu hình thư mục chia sẻ trên máy tính.

Chọn “Share this folder” và nhấn “Apply”

Click chọn “Permission”.

Tick vào ô “Full Control”, và click “Apply”“OK”.

Chọn tab “Security”, chọn vào user ban nãy (lúc nãy là Everyone).

Nếu bạn dùng user khác thì click nút “Add”.

Nhập tên user mà bạn tạo ban nãy vào, click “Check Names”, nếu thấy tên user có gạch dưới là bạn đã nhập chính xác, sau đó “OK”.

Ở đây lấy ví dụ là Everyone

Chọn user mới “Add” và lúc nãy, tick vào “Allow Full Control”“Apply” và “OK”.

Đã xong phần chia sẻ thư mục trên máy tính.

Cấu hình Scan to PC hay Scan to Address Book trực tiếp trên máy Photocopy Ricoh

Chọn “System Settings”

Chọn “Administrator Tools”

Username và Password mặc định là Administrator và không có password hoặc 123456.

Chọn “Address Book Management”

Chọn “New Program”

Chọn “Change” tại mục “Name” để nhập tên người dùng

Nhập tên người dùng, sau đó nhấn “OK”

Chọn tab “Auth. Info”

Nhấn “Next” để sang trang 2

Chọn “Specify Other Auth. Info”

Chọn “Change” tại mục “Login User Name” để nhập tên user ta đã phân quyền trên thư mục chia sẻ (ở bước trên ta đang dùng Everyone)

Nhập tên user (ví dụ trên là Everyone), sau đó nhấn “OK”

Chọn “Change” tại mục “Login Password” để nhập mật khẩu user ta đã phân quyền trên thư mục chia sẻ (ở bước trên ta đang dùng Everyone, không có mật khẩu)

Nhập mật khẩu

Xác nhận lại mật khẩu 1 lần nữa và nhấn “OK”

Chọn tab “Folder”

Chọn “Change” tại mục “Path” để nhập đường dẫn mạng tới thư mục chia sẻ ban nãy

Nhập đường dẫn tới thư mục chia sẻ trên máy tính và nhấn “OK”

Click “Connection Test” để kiểm tra kết nối tới thư mục chia sẻ bằng username và password mà ta đã nhập lúc nãy

Thông báo như hình bên dưới là bạn đã thành công

Bài viết tương tự

error: Content is protected !!