Cách gửi Email ngay trên Word

Bước 1: Mở file Word của bạn lên

Bước 2: Tại đây bạn click vào menu File cac-tao-nut-gui-email-trong-word (2) => chọn Options.

Bước 3: Hộp thoại Word Options hiện lên, tại đây bạn mở tab Custommize Ribbon => rồi tích chọn Developer => và nhấn OK để thêm tab cho nhà phát triển (Developer) trên giao diện ứng dụng Word

Bước 4: Tiếp theo bạn mở tab Developer ra => và chọn Legacy Tools => chọn tiếp Command Button (ActiveX Control) để tạo một nút Button trên file Word.

Sau đó chọn Properties như hình để chúng ta thiết lập qua một chút.

Bây giờ bạn đặt tên cho nút Button tại Caption là Send Email => và tắt hộp thoại Properties đi.

 

Bước 5: Sau đó bạn click chuột phải vào nút Button => và chọn View Code

Bước 6: Hộp thoại Microsoft Visual Basic for Applications mở ra. Tại đậy bạn đặt con trỏ chuột vào giữa hai đoạn Code => Rồi copy đoạn mã code sau:

Bài viết tương tự

error: Content is protected !!