Các lỗi thường gặp trong Microsoft word và cách khắc phục

1. Dấu gạch chân zíc zắc màu đỏ dưới dòng chữ

Trường hợp bạn soạn thảo nhưng toàn bộ văn bản bị gạch chân, đây là do tính năng kiểm tra lỗi chính tả của Word đang được bật.

Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

Bước 2: Chọn thẻ Proofing -> bỏ dấu tích trong mục Check Spelling as you type.

Check Spelling as you type

2. Lỗi khi gõ chữ “i” chuyển thành chữ “I”

Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

Bước 2: Vào thẻ Proofing -> AutoCorrects options.

Bước 3: Gõ chữ i thường và tìm phía bên dưới nếu xuất hiện 1 chữ I hoa thì kích chọn -> nhấn Delete -> OK.

3. Lỗi khoảng trong 1 chữ khi gõ tiếng Việt

Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

 

Bước 2: Chọn thẻ Advanced -> Settings.

Bước 3: Bỏ tích chọn trong mục Adjust sentence and word spacing automaticall -> OK.

Bài viết tương tự

error: Content is protected !!