Các lỗi thường gặp trong Microsoft word và cách khắc phục

1Chữ hoa đầu dòng là nguyên âm có dấu tiếng việt bị thụt xuống

Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

Bước 2: Chọn thẻ Proofing -> AutoCorrect Options.

Bước 3: Tại tab AutoCorrect bỏ tích chọn trong mục Correct TWo INitial CApitals -> OK.

2Chuyển đổi đơn vị từ Inch sang Cm để dễ thao tác

Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

Bước 2: Chọn thẻ Advanced -> di chuyển chuột xuống phần Display trong mục Show measurements in units of bạn chọn Centimeters -> OK.

3Khi viết chữ tiếng việt bị lệch dấu trên kí tự chữ hoa

Bước 1: Vào thẻ File -> Options

Bước 2: Chọn Proofing -> Autocorrect Options.

Bước 3: Chọn tab AutoCorrect -> bỏ tích chọn trong mục Correct TWo INitial CApitals -> OK.

4Khi nhấn Enter xuống dòng xuất hiện số thứ tự đếm dòng

Bước 1: Vào thẻ PAGE LAYOUT -> kích chọn mũi tên trong mục Page Setup.

Bước 2: Chọn thẻ Layout -> Line Numbers.

Bước 3: Hộp thoại xuất hiện bỏ tích chọn trong mục Add Line numbering -> OK.

Nhấn phím tab nhưng xuất hiện dấu mũi tên

Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

Bước 2: Chọn thẻ Display -> bỏ tích chọn trong mục Tab characters -> OK.

Bài viết tương tự

error: Content is protected !!